سامانه مودیان مالیاتی

سرفصل

سامانه مودیان مالیاتی tp.tax.gov.ir، سامانه ای است که از طریق ورود به سایت آن، مودیان مالیاتی مشمول، این امکان را داشته تا برای ثبت نام و ارسال صورت حساب الکترونیکی و اتصال پایانه های فروشگاهی خود به سامانه اقدام نمایند. کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی، ملزم به ثبت نام در این سامانه می باشند.

یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر، دولت و به  طور اخص، سازمان امور مالیاتی کشور، با آن مواجه شده، بحث فرار مالیاتی برخی از مودیان بوده که موجب کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت و تحمیل فشار مضاعف بر سایر مودیان مالیاتی شده است.

به منظور مقابله با این مشکل، دولت، اقدامات مهمی را اتخاذ نموده که یکی از مهم ترین اقدامات آن، تاسیس و راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بوده که در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.  بر اساس این قانون، برخی از مودیان مالیاتی، ملزم به ثبت نام در این سامانه و انجام تکالیف قانونی مربوط به آن، من جمله ارسال صورت حساب الکترونیکی بوده و در صورت عدم انجام این تکالیف، با ضمانت اجراهای مقرر در قانون، مواجه خواهند شد.

لذا با توجه به اهمیت این سامانه، در مقاله حاضر، ابتدا به معرفی سامانه مودیان مالیاتی tp.tax.gov.ir و توضیح نحوه ورود به سایت آن و بررسی ثبت نام در این سامانه پرداخته و در انتها، به این سوال پاسخ خواهیم داد که چه کسانی باید در سامانه مودیان ثبت نام کنند.

برای ورود به سامانه مودیان مالیاتی کلیک کنید .

سامانه مودیان مالیاتی tp.tax.gov.ir چیست

سامانه مودیان مالیاتی tp.tax.gov.ir، عنوان سامانه ای است که برای اولین مرتبه، در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفت. هرچند، این قانون، در سال 1398 به تصویب قانون گذار رسید، اما تا سال 1401 عملا، سامانه مستقلی، تحت عنوان سامانه مودیان مالیاتی، تاسیس نشده و طبق اظهارات وزیر اقتصاد، قرار است که در آخر تیر ماه سال جاری، سامانه مزبور، راه اندازی و به عموم معرفی گردد. بند پ ماده 1 قانون مذکور، در تعریف سامانه مودیان مالیاتی، مقرر داشته :

« سامانه ای است، تحت مدیریت سازمان که در آن، به هر مودی، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان، منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می شود. مودیان می توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار، اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان می باشد.»

همچنین، مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مالیاتی مشمول، پس از ورود به سایت سامانه و ثبت نام در آن، در ارتباط با سامانه، دارای دو وظیفه اصلی می باشند:

صدور صورت حساب الکترونیکی : بر این اساس، مودیان مالیاتی مشمول، به جای ارسال صورت معاملات فصلی در سامانه مربوط به آن، صورت حساب های خود را به شکل الکترونیکی، از طریق سامانه مودیان مالیاتی ارسال نموده و بنابراین، دیگر نیاز به ارسال صورت معاملات فصلی از طریق سامانه معاملات فصلی نخواهد بود.

خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم، با مصرف کننده نهایی در ارتباط بوده، علاوه بر ارسال صورت حساب الکترونیکی، موظف بوده تا پایانه های فروشگاهی خود، اعم از دستگاه کارتخوان بانکی (pos) و درگاه پرداخت الکترونیکی خود را در سامانه مودیان مالیاتی ، ثبت و به این سامانه، متصل نمایند.

با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این سوال که سامانه مودیان مالیاتی چیست، می توان گفت، سامانه مودیان مالیاتی tp.tax.gov.ir، سامانه ای است که از طریق ورود به سایت آن، مودیان مالیاتی مشمول، این امکان را داشته تا برای ثبت نام، بررسی و ارسال صورت حساب الکترونیکی و اتصال پایانه های فروشگاهی خود به سامانه اقدام نمایند.